Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Celem projektu jest dotacja na kapitał obrotowy firmy co z kolei pozwoliło na utrzymanie kapitału obrotowego firmy na istniejącym poziomie . Wykonano planowane efekty poprzez prowadzenie działalności produkcyjnej na poziomie stabilnym, zachowano zatrudnienie pracowników w tej samej ilości , wartość produkcji nie spadła w okresie zawartym w umowie o dofinansowanie .Całkowita wartość projektu to kwota : 246.450,51 zł w celu sfinansowania kosztów kwalifikowanych Zakres rzeczowo finansowy projektu został zrealizowany w kwocie jak wyżej tj w 100% z dofinansowania Funduszy Europejskich.


Nasz adres

ul. Św. Jana Pawła II 33
64-400 Międzychód

Telefon
95 748 24 56
Śledź nas w mediach społecznościowych
Copyright © 2019. All rights reserved. Piekarnia Cukiernia Gursz Sp. z o.o.